Wsparcie

                 unia leader lgd PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja „Wirtualna rzeczywistość – realna firma Łukasza Kundery” mająca na celu Stworzenie źródła stałego dochodu poprzez utworzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie) w obszarze rozrywki z ofertą spędzania wolnego czasu oraz zakup urządzeń, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.